DOKUMEN KEWANGAN

1) INBOIS/BIL

simple printable sample invoice

image from invoicesimple

 • Dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli memberitahu pembeli tentang jumlah bayaran yang perlu dijelaskan kepada pembekal.

 • Inbois disediakan dalam 3 salinan yang berbeza warna iaitu putih, kuning dan merah :

-1 salinan asal kepada pembeli.
– 2 salinan yang selebihnya digunakan oleh penjual sebagai rujukan

 • Maklumat yang ada dalam inbois
  • – Nombor invois.
  • – Jumlah yang perlu dibayar.
  • – Kadar diskaun niaga.
  • – Tarikh invois.
  • – Nombor pesanan.
  • – Nama dan alamat penjual.
  • – Nama dan alamat pembeli.
  • – Syarat-syarat urusniaga seperti syarat pembayaran tunai atau kredit (berapa hari), maklumat penghantaran

2) RESIT

 

 

 • Resit ialah dokumen yang menunjukkan bukti  pembayaran  pembayaran telah diterima.
 • Resit hanya akan dikeluarkan apabila penerimaan tunai atau cek diperolehi
 • Resit disediakan dalam 2 salinan :
  • – Salinan asal kepada pembayar .
  • – Salinan karbon di simpan sebagai rujukan oleh penjual

 

3) NOTA DEBIT

 • Nota Debit merupakan dokumen yang digunakan untuk menambahkan hutang pembeli kerana mungkin inbois yang dihantar terkurang catat.
 • Nota Debit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.
 • Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal.
  3a) NOTA DEBIT DIHANTAR OLEH PEMBEKAL KEPADA PEMBELI BERTUJUAN UNTUK
  • Memberitahu bahawa sesuatu catatan debit telah dilakukan dalam akaunnya. Menambahkan hutang pembeli kepada pembekal mungkin disebabkan tersilap harga atau tertinggal item cukai dan lain-lain
  • Membetulkan kesilapan di dalam inbois kerana pembeli telah dikenakan bayaran yang kurang daripada yang sepatutnya

4) NOTA KREDIT

 • Nota Kredit merupakan dokumen yang dihantar untuk mengurangkan hutang pembeli.
 • Dokumen ini akan dihantar apabila pembeli memulangkan bekas kosong, pembeli memulangkan barang kerana rosak atau silap jenama dan jika ada kesilapan dalam pengiraan inbois.
 • Nota Kredit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.
 • Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal.

5) BAUCER PEMBAYARAN

 • Baucar Pembayaran merupakan dokumen pengesahan perbelanjaan yang telah dibuat secara tunai , cek atau internet banking.
 • Dokumen ini mengandungi maklumat seperti jumlah pembayaran, tujuan pembayaran, barangan yang dibeli, kuantiti, harga dan maklumat lain yang difikirkan perlu.
 • Peniaga akan menyimpan dokumen salinan dan dokumen asal akan diberikan kepada penerima pembayaran.
 • Dokumen ini perlu disahkan sebelum pembayaran dibuat dengan tandatangan penerima.
 • Antara kegunaan baucar pembayaran ialah pembayaran gaji pekerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s