PENTINGNYA DOKUMENTASI PERNIAGAAN

 A) KENAPA PERLU ADA DOKUMENTASI?

i) DOKUMNETASI PERNIAGAAN

1)Sumber maklumat  perniagaan- urusniaga TUNAI atau KREDIT

2) Bukti berlaku transaksi duit masuk dan keluar dalam perniagaan itu adalah jelas dan benar

3) Tiada dokumentasi perniagaan akan timbul masalah sistem perakaunan.
Cth: Peruncit Kecil-kecilan

4) Difailkan secara sistematik

ii) FUNGSI DOKUMENTASI PERNIAGAAN

1) Cara peniaga mengingat segala butiran, tarikh, jumlah dan jenis urusniaga yang telah berlaku.

2) Bukti yang sah di sisi undang-undang bila ada masalah dalam  sesuatu jenis urusniaga.

3) Membantu peniaga menyediakan rekod kewangan.

4) Membantu merekod dan mengenalpasti jenis urusniaga samada tunai, kredit, deposit dan lain lain.

 

B) JENIS JENIS DOKUMENTASI PERNIAGAAN

dOLUMENTASI

 

C) PERBEZAAN ANTARA DOKUMEN KEWANGAN DAN DOKUMEN BUKAN KEWANGAN

Dokumen kewangan : Dokumen yang berkaitan dengan amaun pembayaran dan penerimaan secara tunai, cek atau berhutang.
Dokumen bukan kewangan : Dokumen yang berkatian dengan  proses pesanan dan penerimaan barangan/perkhidmatan

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s