KWSP – Kadar Caruman mulai 2018

Image result for kwsp caruman pekerjaMajikan sila amibil perhatian jika caruman pekerja 8%

Pekerja dapat simpan 11% dari gaji mereka untuk simpanan dimasa akan datang , KWSP Islamic pun dah ada , saya sudah tukar , anda bagaimana?

Petikan dari KWSP 

Kadar caruman berkanun syer pekerja berubah daripada 8% kepada 11% untuk pekerja berumur di bawah 60 tahun dan daripada 4% kepada 5.5% untuk pekerja berumur 60 tahun dan ke atas, berkuat kuasa mulai upah/gaji bulan Januari 2018.

Kadar caruman bagi pekerja dan majikan yang terkini boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991 (klik untuk muat turun). Majikan dikehendaki membayar caruman syer pekerja berdasarkan jadual ini.

Untuk melihat kadar caruman pekerja dan majikan yang berkuat kuasa sebelum 1 Februari 2018, klik di sini.

Nota:     Perisian Adobe Acrobat Reader versi terkini (sekurang-kurangnya versi 8.0) diperlukan untuk memastikan fail Jadual Ketiga boleh dipaparkan, dicetak atau dimuat turun.

 Sumber dari laman web KWSP
 http://www.kwsp.gov.my/portal/employers/employers-responsibility/contribution/contribution-rate